Udržitelnost

Ochrana životního prostředí a udržitelnost jsou pro společnost Victorinox prioritou. Snaží se efektivně využívat zdroje a zároveň používat výrobní metody šetrné k životnímu prostředí, a to jak v rámci svých interních činností, tak v rámci činností svých dodavatelů. Udržitelnost je přímo součástí DNA značky. Z dlouhodobého hlediska může být společnost zdravá pouze tehdy, pokud je zdravá naše planeta. Od nákupu surovin přes výrobu, balení a distribuci - Victorinox pečlivě sleduje každý detail. Tato filozofie má částečné vysvětlení v tom, že jde o rodinný podnik. Společným přáním je, aby i budoucí generace byly stejně úspěšné.

Zde je několik konkrétních příkladů dokazujících udržitelný přístup.

55 % odpadu je recyklováno

Integrovaný plán likvidace pevného a kapalného odpadu zapojuje všechny zaměstnance do recyklace surovin a snižování množství odpadu. Přibližně 55 % odpadu je recyklováno.

1 300 m2 solárních panelů

Pomocí 1 300 m2 solárních panelů na střeše závodu se ročně vyrobí přibližně 220 000 kWh energie. To pokrývá přibližně 2 % spotřeby energie celého závodu. Victorinox získává energii také z nedalekých řek a nádrží, a takto vyrobená energie se používá k vytápění továrny a 120 okolních domů.

Uzavřené chladicí systémy

Díky uzavřeným chladicím systémům se teplo, které vzniká ve výrobních závodech, přivádí do čerpadel pro vytápění a teplovodní systémy. Tímto způsobem je spotřeba čerstvé vody omezena pouze na nouzové chlazení.

Fotovoltaický systém

Fotovoltaický systém instalovaný na budově závodu v Ibachu vyrábí od dubna 2016 elektřinu pro vlastní potřebu společnosti.

Recyklované obaly

Až 90 % kartonových obalů je vyrobeno ze sběrného papíru a 100 % je vyrobeno z běleného papíru bez chlóru. Barvy a povrchové úpravy, které Victorinox používá, neobsahují žádná rozpouštědla ani těžké kovy.

Jak se ve společnosti Victorinox recykluje ocel?

Veškerá používaná ocel - nejdůležitější surovina při výrobě nožů - je z 95 % recyklovaná. Při zpracování této oceli pak vzniká jako vedlejší produkt přibližně 600 tun brusných kalů. Aby bylo možné tento vedlejší produkt řádně zlikvidovat, vyvinula společnost Victorinox recyklační zařízení, která jsou v rámci tohoto odvětví jedinečná. Voda obsažená v kalu je absorbována a ocelové částice jsou slisovány do briket, aby mohly být řádně recyklovány.